Прес-центр12 cічня 2018, 16:01

Діяльність Станично – Луганського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області за 2017 рік за напрямком - профілактика виробничого травматизму на підприємствах в установах та організаціях районів

 Станично – Луганське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області розробляє та проводить профілактичні заходи на території двох районів, а саме: в Станично- Луганському, Новоайдарському районах ( далі – райони ) та м. Щасті.

Одним із головних завдань діяльності відділення та Фонду у цілому є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці. Ця робота проводиться на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм господарювання та виду економічної діяльності районів у тісній співпраці з районними органами державної виконавчої влади, профспілками, роботодавцями, Державною службою України з питань праці.

Виконання цих статутних функцій та обов’язків Фонду покладається на страхового експертів з охорони праці відділення, цілеспрямована робота якого значною мірою сприяє мінімізації рівня виробничого травматизму.

У своєї роботі страховий експерт з охорони праці вважає першочерговим завданням вимагати від роботодавців опрацювання та впровадження на кожному підприємстві ефективної системи управління охороною праці (далі – СУОТ).

Вирішення цього завдання, відділення здійснює через проведення семінарів, нарад, прийняття участі у роботах комісій з перевірки знань з охорони праці працівників підприємств, активне прийняття участі в опрацюванні та впровадженні СУОТ на підприємствах страхувальників, участь в навчанні з охорони праці спеціалістів районів, надання консультацій з питань охорони праці, тощо.

Одним із дієвих методів профілактичної роботи є відвідування підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) для вивчення стану безпеки та умов праці та профілактичної роботи з цих питань на підприємствах з метою надання необхідних консультацій у створенні та реалізації ефективної системи управління охороною праці.

У ході кожного відвідування з метою проведення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму на підприємствах районів страховими експертами з охорони праці проводиться обширне та об'єктивне вивчення безпеки та умов праці підприємств, ефективності профілактичної роботи, яка проводиться на підприємствах та функціювання СУОП по всіх її напрямках.

Після відвідування підприємства та вивчення стану безпеки та умов праці, надання допомоги в опрацюванні та впровадженні СУОП на підприємстві страховими експертами з охорони праці разом з роботодавцем складається протокол «участі в опрацюванні та впровадженні СУОП на підприємстві».

Робота страхового експерта відділення в частині проведення профілактичних заходів здійснюється відповідно до перспективних (річних) та квартальних планів. Крім того, починаючи з 4 кварталу 2017 року відділення, згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», відновила здійснення перевірок щодо стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань.

Страховий експерт з охорони праці у зазначеному періоді, згідно затвердженого графіка перевірок, провів 8 перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на підприємствах страхувальників; при цьому виявлено 133 порушення вимог законодавства з охорони праці. При цьому внесено 8 подань роботодавцям про усунення виявлених порушень.

З метою запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням страховим експертом з охорони праці відділення на підприємствах здійснювалися профілактичні заходи, у тому числі за 2017 рік у відділенні надано 73 консультації, які надають можливість інформувати та надавати пояснення керівникам підприємств, фізичним особам, які використовують найману працю, про основні вимоги законів і інших нормативно-правових актів з охорони праці, акцентують увагу на необхідність розробки і впровадження ефективної СУОП, про функції і задачі цієї системи, необхідність розробці основних актів з охорони праці, що повинні діяти на підприємстві.

Страховий експерт з охорони праці відділення приймав участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 85 підприємствах страхувальників, у роботі 8 комісій з питань охорони праці та 87 комісіях по перевірці знань з охорони праці робітників, надали допомогу у розробці комплексних заходів на 36 підприємствах, надали методичну допомогу в частині розробки 304 нормативних актів з охорони праці, що діють у межах підприємства. На підприємствах районів було розповсюджено 383 примірники нормативних актів з охорони праці. Також проведено 40 семінарів, 8 нарад із керівниками та спеціалістами підприємств та проведено 3 конкурси професійної майстерності серед працівників підприємств на кращого фахівця з професії. У засобах масової інформації підготовлено 37 інформаційних матеріали, які розміщенні на сайтах районних державних адміністрацій.

За 2017 рік страховим експертом з охорони праці 74 рази брав участь у розробці профілактичних заходів, страхові експерти з охорони праці приймали участь у 2 засіданнях комісій міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

Щокварталу страховим експертом з охорони праці здійснювалась звірка із лікувально- профілактичними закладами районів задля встановлення кількості травмованих осіб на виробництві.

Уся ця діяльність відділення позитивно впливає на стан охорони праці на підприємствах страхувальників та сприяє поліпшенню умов праці працівників цих підприємств.

У 2017 році по Станично – Луганському району не було зареєстровано жодного нещасного випадку на виробництві.

 

 

 

 

 

Страховий експерт з охорони праці

Станично – Луганського відділення

управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України

у Луганській області Є.І. Бутко