3 cічня 2018, 11:01

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Станично-Луганській райдержадміністрації на 2018 – 2019 роки

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі — громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять свою діяльність на території України відповідно до Закону України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об'єднання» у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. Строк повноважень складу громадської ради – два роки. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (додаток № 1).

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради (додаток № 2);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (додаток № 3);

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (додаток № 3);

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності) (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4) (додаток № 4);

- відомості про місце знаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону (додаток № 4).

Рекомендовані ініціативною групою зразки вказаних документів додаються до повідомлення.

При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється.

На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своїй офіційній веб-сторінці та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад громадської ради.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своїй офіційній веб-сторінці та в інший прийнятний спосіб.

Райдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Установчі збори для формування нового складу громадської ради планується провести 16 березня 2018 року (час та місце проведення установчих зборів буде визначено після припинення приймання заяв). Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 16 лютого 2018 року о 15:30 годині.

Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи – Філатової Лариси Олексіївни – завідувача сектору з питань внутрішньої політики апарату Станично-Луганської районної державної адміністрації (93601, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 25, другий поверх, каб. 25).

Відповідальні особи за проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради є начальник відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації Шевченко Михайло Вікторович (контактний тел.: (06472)3-12-87; e-mail: stnrda2017@gmail.com ) та завідувач сектору з питань внутрішньої політики апарату Станично-Луганської районної державної адміністрації Філатова Лариса Олексіївна (контактний тел.: 050- 573-00-32, e-mail: laura.stn@i.ua )

 

 

ДОДАТКИ