Прес-центр18 грудня 2018, 12:12

Сьогодні, 18 грудня, під головуванням голови Станично-Луганської райдержадміністрації відбулось чергове засідання колегії райдержадміністрації

Під час засідання члени колегій розглянули два вкрай важливих питання, які визначають життєдіяльність та розвиток нашого району на наступний 2019 рік.

По першому питанню, про схвалення проекту Програми економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2019 рік, доповіла начальник управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Ірина Степаненко:

- “Програма економічного і соціального розвитку Станично-Луганського району на 2019 рік (надалі - Програма) розроблено на основі п.1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України». Керівництвом для розробки Програми є Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 № 621 «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, основних напрямів бюджетної політики».

З урахуванням існуючих проблем в економіці та соціальній сфері району, основною метою Програми є втілення єдиної політики щодо створення умов для економічного розвитку району та забезпечення соціальними гарантіями всіх верств населення.

Програма базується на принципах пріоритетності отримання соціально значущих короткострокових результатів та вимагає реалізації пріоритетів у економічній сфері із запровадженням чіткої взаємодії районної державної адміністрації, її структурних підрозділів з районною радою, сільськими та селищними радами, підприємствами, установами та організаціями району.

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення, відновлення економічного розвитку територіальних громад.

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

Відновити доступ до критичної інфраструктури та послуг:

- забезпечити стале енергопостачання та підвищити рівень енергетичної безпеки;

- забезпечити стале, якісне та ефективне водозабезпечення та водовідведення;

- відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення;

- відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг;

- відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг;

- покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг;

- покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту.

Підвищити спроможність місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації:

- створити та посилити об’єднані територіальні громади;

- посилити спроможність громад у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством;

Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку:

- сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств регіону;

- створити необхідні передумови для інноваційного розвитку регіону, включаючи збереження, використання та розвиток наукового потенціалу;

- сприяти розвитку переробки сільськогосподарської продукції та розширенню ринків її збуту;

- надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти само зайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді;

- розробити та впровадити ефективну систему поводження з побутовими і промисловими відходами;

- забезпечити захист природно-заповідного фонду та лісового господарства.

Створити сприятливі умови для життя та побудови миру:

- створити безпечні умови для проживання та пересування територією;

- підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів для забезпечення інформаційної безпеки;

- запровадити дієві механізми із захисту прав людини з урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на населення регіону;

- посилити спроможність громад до інтеграції й забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення, в тому числі жінок і дітей;

- підтримати заклади культури та розвиток мистецтв.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік за загальним фондом становить 235 384,0 тис. грн. (109,4 % до очікуваних надходжень у 2018 році). При цьому власних надходжень до місцевих бюджетів планується отримати у сумі 86 498,0 тис. грн., що більше на 7,4 % або на 5 978,8 тис. грн. від очікуваних надходжень у 2018 році та трансфертів з державного бюджету – 148 886,0 тис. грн. (відповідно І читання).

Ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом, на 10 % прогнозується за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня – 4 173 гривні, ріст складає 12,1 відсотка), відновлення і подальшої стабілізації роботи бюджетоутворюючих підприємств району і фізичних осіб – підприємців, та враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2019 рік (107,4 %).

Одним з бюджетоутворюючих податків є єдиний податок. Збільшення якого очікується на 4,7 % за рахунок 100-відсоткових надходжень єдиного податку від сільгосптоваровиробників.

Наступним по вагомості є податок на майно складовою частиною якого є плата за землю. Збільшення очікується на рівні 2,3 відсотків.

Незначне збільшення надходжень від 2 до 3 відсотків очікується від таких податків як інші надходження, внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок).

Податку на прибуток планується отримати від найбільшого платника податку КП «Теплосервіс Станично-Луганського району».

З Державного бюджету у 2019 році району передбачена підтримка у вигляді трансфертів на загальну суму 148 886,0 тис. грн. (відповідно І читання), що більше уточнених показників на 2018 рік на 10,5 % або на 14 170,3 тис. грн. У тому числі зростання базової дотації становить 133,9 % або на 14 754,6 тис. грн.

 

Структура надходжень до зведеного бюджету району, тис. грн.

Показники

2017 рік звіт

2018 рік очікуване виконання

2019 рік прогноз

2019 рік % до очік.викон 2018 року

Податок на доходи фізичних осіб

43 226,9

53 352,4

58 680,0

110

Податок на прибуток

11,7

154,4

159,0

103

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

2 537,8

2 776,5

1 500,0

54,0

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

 

740,0

650,0

87,8

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

2 658,6

3 036,8

3 100,0

102,1

Податок на майно

6 975,2

6 760,0

6 914,0

102,3

Єдиний податок

14 254,5

13 637,0

15 430,0

102,7

Інші надходження всього

479,6

62,1

65,0

104,7

Всього власних надходжень загального фонду

70 132,6

80 519,2

86 498,0

107,4

Базова дотація

26 264,6

43 464,7

58 219,3

133,9

Освітня субвенція

35 499,9

50 797,6

57 800,8

113,8

Медична субвенція

40 165,0

40 453,4

32 865,9

81,2

Ресурс за загальним фондом

172062,1

215234,9

235384,0

109,4

 

Проведена робота щодо формування переліку інвестиційних проектів і проектів на відновлення інфраструктури району, реалізація яких потребує залучення інвестиційних ресурсів. Підготовлено перелік об'єктів, які потребують реконструкції та капітального ремонту для фінансування , даний перелік проектів внесений в програму соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району на 2019 років до якого увійшли:

-капітальний ремонт житлового фонду;

-реконструкція, будівництво водовідведення, водопостачання та електричних мереж;

-капітальний ремонт закладів охорони здоров’я;

-капітальний ремонт шкільних та дошкільних закладів;

-капітальний ремонт будинків культури;

-проекти по благоустрію ;

-капітальний ремонт дорожньо-транспортної інфраструктури та інше.

Всього загальна кошторисна вартість інвестиційних проектів по пріоритетним напрямкам розвитку складає 1087375,5721 тис.грн.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки району є активізація інвестиційної діяльності. Так в районі постійно реалізуються заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу району, налагодження співпраці з донорськими організаціями та міжнародними проектами.

Для залучення додаткових інвестиційних ресурсів в економіку і соціальну сферу району проводиться робота щодо участі в конкурсах на отримання грантової допомоги, підготовлений ряд проектних пропозицій щодо фінансування проектів, спрямованих на розвиток місцевої інфраструктури.

У 2018 році було розроблено та направлено 6 проектів на загальну суму 155751,601 тис. грн. до конкурсного відбору проектів (програм), які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

Для участі в спільному з ЄІБ проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» у 2018 році було відібрано ще 3 проекта на суму 13359,84852 тис. грн.(пул 2а)

У 2018 році ведеться робота з реалізації інвестиційного проекту регіонального розвитку, що фінансується у 2018 році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку «Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району», загальна сума проекту - 24400,40 тис. грн., на теперішній час придбано 8 од.техніки на загальну суму 19558,6 тис.грн.

У 2018 році Петропавлівською селищною радою до «Конкурсу проектів місцевого розвитку» було подано 5 проектів на загальну суму 654,2 тис. грн., та виграно з них 3 проекта на суму 577,5 тис. грн.:

Згідно з проектами (програмами, мікропроектами) міжнародної технічної допомоги залучено грошових коштів за 9 місяців 2018 року більш ніж 7,30 млн.грн.

На 01.10.2018 року для залучення іноземних інвестицій були подані проекти міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні, на суму 45,3 млн.грн.

 

У 2018 році очікувана кількість діючих суб’єктів підприємницької діяльності на кінець року складатиме 1342 :

- 6 середніх підприємств ;

- 130 малих підприємств ;

- 1206 фізичних осіб-підприємців (105,0 % до показника 2017 року).

В загальній структурі товарообороту роздрібної торгівлі району обсяг товарообороту фізичних осіб підприємців складає 52 відсотки від загального обсягу товарообороту роздрібної торгівлі з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб.

Очікуваний обсяг обороту роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами підприємцями) у 2018 році складатиме 340,0 млн.грн. Прогнозний показник обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2019 році складатиме 352 млн.грн. або 103,5% до показників 2018 року.

Очікуваний обсяг реалізованих послуг за 2018 рік складатиме 7,2 млн.грн. Прогнозний показник обсягу реалізованих послуг за 2019 рік складатиме 7,9 млн.грн

У 2018 році очікуваний обсяг реалізації промислової продукції складає 21,3 млн.грн, прогнозний показник обсягу реалізації промислової продукції у 2019 році складатиме 21,5 млн.грн.

Заходи програми в агропромисловому комплексі спрямовані на забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, зростання ефективності аграрного виробництва, забезпечення сталого землекористування, створення організаційно-правових засад і фінансово-економічних умов розвитку сільських територій та поліпшення умов проживання сільського населення.

Основні завдання на 2019 рік у виробничій сфері села:

Прогнозується забезпечити валовий збір зерна 93,6 тис. тон, що на 2,2 % більше рівня 2018 року. Збільшення забезпечуть підприємства за рахунок поліпшення агротехнологій обробітку сільськогосподарських культур.

Очікувана валова продукція сільського господарства району сумісно з населенням складає у 2018 році 237,1 млн.грн., а за 2019 рік 242,3 млн.грн., або збільшення на 2,2 %.

Основні завдання у виробничій сферіі:

- оновлення машинотракторного парку, що забезпечить ресурсозбереження на 20-30%;

- збільшення кількості внесення мінеральних добрив та ЗЗР на посіви озимих зернових культур, що дозволить збільшити врожайність на 3-5 ц/га;

- проведення реконструкції тваринницьких приміщень в підприємствах району;

- розвиток земельних відносин та раціоналізація землекористування, формування ринку земель сільськогосподарського призначення;

- вжиття заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, забезпечення якості та безпеки продовольства, регулювання попиту і пропозицій, розвитку агропромислової інтеграції;

Основними джерелами фінансування заходів, які забезпечать виконання поставлених перед аграрною галуззю району завдань у 2019 році, будуть власні обігові кошти сільськогосподарських товаровиробників, кредити банків та кошти, що будуть спрямовані у регіони зі статей Державного бюджету України на підтримку аграрного виробництва.

За даними державної служби зайнятості України кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку цієї установи, у 2018 році 1067 незайнятих осіб, працевлаштовано 583 особи.

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься шляхом реалізації Програми зайнятості населення, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення потребують коштів місцевих бюджетів згідно з Програмою зайнятості для фінансування оплачуваних громадських робіт.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, підприємств та установ району у 2017 році становила 5369 грн. Очікуваний показник середньомісячної номінальної заробітної плати у 2018 році складатиме 6775 грн., прогнозний показник на 2019 рік 6900 грн. Заборгованість із заробітної плати в районі відсутня.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 381,9 млн. грн.(212% до 2017 року). Прогнозні показники на 2019 рік – 420,2 млн. грн. (110,0%).

У 2019 році, згідно з розрахунками макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України, Законом України «Про Державний бюджет України», буде збережена тенденція росту грошових доходів населення та мінімальної заробітної плати. Основними факторами зростання є встановлення мінімальної заробітної плати та здійснення заходів, пов’язаних зі збільшенням у 2019 році соціальних виплат, допомоги відповідно до розмірів, визначених законодавством.

В районі здійснюється виконання різних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення.

Виплата державної соціальної ;

Надання житлових субсидій;

Соціальний захист пільгових категорій населення.

Станом на 01.10.2018 на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 9498 особи.

На обліку в районі станом на 01.10.2018 року перебуває 15548 внутрішньо переміщених осіб, з них працездатних осіб – 1893, дітей – 1175, інвалідів – 688, пенсіонерів – 11299.

Основними завданнями на 2019 рік залишається збереження здоров'я всіх верств населення, підвищення тривалості життя на основі постійного розвитку умов для формування здорового образу життя, безпечного для здоров'я навколишнього середовища, ефективного функціонування системи охорони здоров'я. Ці завдання будуть здійснюватися шляхом реалізації затверджених державних і регіональних програм.

Основні завдання щодо поліпшення медичної допомоги на 2019 рік

- створення умов для оптимізації системи медичної галузі та поліпшення стану здоров’я населення з урахуванням соціально-економічних і медико-демографічних можливостей.

- в рамках проведення медичної реформи 2018-2020 років згідно директивних документів МОЗ України планується оптимізація медицини в районі на вторинному рівні надання медичної допомоги:

- розробка та затвердження системи тарифікації медичних послуг, встановити тарифи на відшкодування медичних послуг у межах державного гарантованого пакета медичної допомоги.

- забезпечення можливості укладення договорів про надання первинної медичної допомоги між громадянами і вільно обраними ними лікарями та лікарями загальної практики - сімейними лікарями, з наданням основних видів амбулаторних послуг.

- оснащення сільських лікарських амбулаторій персональними комп’ютерами, з наступним навчанням лікарів роботі на ПК.

 

В районі працюють 34 заклади освіти, з яких 24 – школи, 10 – дошкільні заклади.

В 2018 році створено 2 опорних заклади. Це Великочернігівська спеціалізована школа з філією Верхньобогданівський НВК та Нижньовільхівський НВК з філією «Плотинська ЗОШ». До місця навчання в опорних школах підвозяться 9 учнів.

Головним завданням системи дошкільної освіти є забезпечення максимального охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення високої якості освіти й виховання відповідності її потребам особистості та суспільства.

Основні цілі регіональної політики на 2019 рік:

Створення умов для здобуття громадянами у навчальних закладах якісної освіти, які реалізуються у результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, методів виховання, що ґрунтуються на дошкільній, повній загальній середній, позашкільній освіті. Здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня за підсумками державної атестації; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; прискорення розвитку освіти як визначального чинника інноваційного розвитку району.

У районі системно проводиться робота направлена на реалізацію державної політики щодо дітей, сім‘ї, молоді, жінок, охорони материнства і дитинства, забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, соціального захисту дітей, молоді, сімей, створення належних умов для гармонійного розвитку та самореалізації підлітків, молоді, запобігання та профілактику негативних проявів у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі.

Основними проблемними питаннями є:

- необхідність розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- відсутність у районі соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- не здійснюється будівництво житла для молоді, недостатнє надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам з державного та місцевого бюджетів.

у навчальних закладах якісної освіти, які реалізуються у результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, методів виховання, що ґрунтуються на дошкільній, повній загальній середній, позашкільній освіті. Здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня за підсумками державної атестації; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; прискорення розвитку освіти як визначального чинника інноваційного розвитку району.

Основні цілі регіональної політики на 2019 рік:

Збереження національної культурної спадщини, забезпечення доступу населення до кращих надбань вітчизняної, світової культури, підтримка аматорського та професійного мистецтва підвищення культурного рівня населення;зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; сприяння збереженню, розвитку та популяризації культурної спадщини.

Задоволення потреб громадян в отриманні якісного, різноманітного культурно-мистецького та інформаційного продукту

 

Головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя, забезпечення розвитку різних видів спорту.

Розвиток фізичної культури і спорту характеризується стабільністю основних показників. Зберігається стабільність чисельності осіб, що займаються фізкультурно-оздоровчою роботою.

Основними проблемними питаннями в галузі фізичного виховання і спорту є:

- капітальний ремонт дитячої юнацької спортивної школи;

- недостатність наявної матеріальної бази, більшість спортивних споруд потребують поточних ремонтів;

- незадовільно забезпечено спортивними об’єктами населення сільської місцевості;

- складна ситуація із кадровим забезпеченням сфери фізичної культури і спорту;

- необхідність підвищення рівня фізичного виховання і спорту у навчально-освітніх закладах району.

Основними завданнями галузі фізичного виховання і спорту на 2017 рік є:

- забезпечення виконання у повному обсязі календарного плану проведення спортивно-масових заходів;

- сприяння розвитку зимових видів спорту;

- відновлення роботи стадіону «Ніва» в повному обсязі;

- покращення матеріально-технічного забезпечення спортивної школи та стадіону «Нива»; забезпечення спортивним інвентарем та спортивним обладнанням загальноосвітні школи;

- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення мережі фізкультурно-спортивних клубів, особливо у сільській місцевості.

Метою розроблення Програми є забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв‘язання соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення. Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року та Стратегії соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району до 2020 року.”

 

 

По другому питанню, про схвалення проекту районного бюджету на 2019 рік, доповіла начальник управління фінансів райдержадміністрації Олена Лукашова:

- “Формування показників районного бюджету здійснено на основі норм чинного законодавства, запропонованих змін до Податкового, Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, з урахуванням положень програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Доходна частина районного бюджету на 2019 рік визначена у сумі 336162348 грн, у тому числі:

загального фонду – 333 831 846 грн, з них:

власні закріплені доходи від надходжень податків і зборів становлять 65 700 000 грн;

трансферти з державного бюджету України — 134 135 300 грн, в т.ч.:

базова дотація – 54 401 200 грн,

освітня субвенція – 49 609 900 грн,

медична субвенція – 30 124 200 грн.

трансферти з обласного бюджету – 133 547 746 грн, в т.ч.:

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 19 038 200 грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 40 281 668 грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 154 208 грн;

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 68 166 618 грн;

субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 017 000 грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 640 500 грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 008 708 грн;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 211 524 грн;

інша субвенція з місцевого бюджету – 29 320 грн;

трансферти з сільських та селищних бюджетів – 448 800 грн;

спеціального фонду – 2 330 502 грн, з них:

власні надходження бюджетних установ – 2 330 502 грн.

 

Видаткова частина визначена у сумі 336 162 348 грн. у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 333 831 846 грн. та спеціального фонду бюджету 2 330 502 грн.

Розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету 40 000 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями визначені у сумі 160 661 958 грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 40 367 700 грн.”

Після обговорення, члени колегії одностайно проголосували за схвалення проектів. Далі схвалені проекти будуть направлені до Станично-Луганської районної ради, для розгляду та прийняття депутатами на сесії.