Прес-центр2 вересня 2020, 11:09

Запрошуємо волонтерів пробації до співпраці з Станично-Луганським районним сектором філії Державної установи « Центр пробації» в Луганській області

Одним з чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави, нині є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини в родинах та суспільстві, сталість моральних правил співжиття

Для вирішення частини цих проблемних моментів та повернення до нормального законослухняного життя в суспільстві осіб, які вчинили правопорушення, в Україні у 2015 році створено систему Пробації (Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 року № 160- Ⅷ).

Одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання повноваженими органами пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадянським суспільством, спільна робота у напрямі соціалізації правопорушників.

З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій, покладених на пробацію, волонтерів пробації.

Волонтер ( від латинського voluntaries – добровільний ) це людина, яка добровільно здійснює за власний рахунок безоплатну суспільно корисну діяльність.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пробацію», це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтером шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтером пробації може стати - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі;

  • студенти вишів;

  • фахівці державних органів та установ (центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, центрів зайнятості та ін.);

  • члени благодійних та громадських організацій;

  • члени релігійних організацій;

  • фізичні особи, які володіють певними знаннями, уміннями та навичками, що можуть сприяти виконанню завдань, поставлених перед уповноваженими органами з питань пробації.

До волонтерської діяльності, пов’язаної із пробацією, не залучаються;

  • особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

  • особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації;

  • неповнолітні особи;

  • обмежено дієздатні особи.

Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь у: перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання; перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; перевірці достовірності поважних причин, що зумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк; участь у заходах, пов’язаних із початковим розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

Волонтерська діяльність пов’язана із здійсненням соціально-виховних заходів участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації; участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації; участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації; надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації; сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залучення їх до навчання, виховних заходів та соціально-корисної діяльності; сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням; участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Волонтерська діяльність в пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій. Кандиядати у волонтери мають пройти відбір та навчання.

З урахуванням викладеного, запрошуємо всіх бажаючих для співпраці з Станично-Луганським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області в якості волонтерів пробації.

Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за такими контактами:Розташування; смт. Станиця-Луганська, вул. Барбашова, № 38, Станично-Луганського району, Луганської області , 92801.

тел: 095-30-39-724;

050-05-77-148;

066-732-97-95 ;

E-mail: lg7@probation.gov.ua

Начальник Станично-Луганського районного сектору

філії Державної установи « Центр пробації»

в Луганській області

майор внутрішньої служби

Тетяна ЛІСЄЄВА