Новини

28.05.2020

Найменування громадського об’єднання

 
Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних
осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних,
зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або
без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є
непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під
час його утворення.
Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та
власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського
об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").
Власна назва громадського об’єднання може містити:
1. Інформацію про статус громадського об’єднання ("дитяче", "молодіжне",
"всеукраїнське") та/або про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).
2. Ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або
її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено
законом.
Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві
громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального
закладу, установи чи організації.
Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з моменту
реєстрації.
Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається
рішенням його установчих зборів або вищого органу управління - з'їзду, конференції,
загальних зборів тощо (далі - вищий орган управління).
Власна назва громадського об'єднання не може містити:
1. Найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим,
органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство,
агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд).
2. Власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому
порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили).
3. Слова "державний", "комунальний" та похідні від них.
4. Історичні державні найменування, перелік яких затверджено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 06 липня 2016 р. № 479-р «Про затвердження переліку
історичних державних найменувань».
5. Інші позначення, використання яких обмежено законом.
Забороняється використання найменування громадського об'єднання фізичними та
юридичними особами, які не належать до цього громадського об'єднання, без згоди такого
громадського об'єднання для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього громадського
об'єднання.
Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою.
Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною
мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.
Для написання найменування юридичної особи використовуються великі та малі
літери.
Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні заяви у
сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, вважаються тотожними.
Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні вищого органу
управління такого об'єднання з додержанням вимог законодавства та статуту об'єднання (за
наявності).
Подати документи та отримати консультацію з питань державної реєстрації
громадських формувань можна звернувшись до відділу державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління
державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Харків) за адресою – Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22 або
отримати консультацію за телефонами - 0953624202, 0645242216.

 

До уваги громадських формувань!

 
Оновлені форми заяв та новини у сфері державної реєстрації!
Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) повідомляє, що
Міністерством юстиції України прийнято наказ від 19 травня 2020 року № 1716/5 "Про
оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20
травня 2020 року за № 454/34737 , який набирає чинності 1 червня 2020 року.
Зазначеним наказом оновлені форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Звертаємо увагу, що замість 24-х форм заяв зараз запроваджується лише 9 відповідних
форм. Всі заяви згруповані переважно за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії.
Тому незалежно від дій, які необхідно провести, наприклад, щодо юридичної особи -
громадського формування (державна реєстрація створення юридичної особи, включення
відомостей про юридичну особу, державна реєстрація змін до відомостей про юридичну
особу, державна реєстрація припинення юридичної особи), завжди подається одна
затверджена форма заяви.
Міністерством юстиції України визначено основні правила заповнення заяв, що
подаються для державної реєстрації
1) заява заповнюється друкованими літерами;
2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що
містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;
3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;
4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак,
що свідчитиме про обрання певного поля;
5) відомості про кінцевого бенефіціарного власника засновника юридичної особи
заповнюються та в подальшому оновлюються виключно у разі наявності серед
засновників/учасників юридичної особи іншої юридичної особи;
6) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника
юридичної особи під час державної реєстрації змін чи реорганізації юридичної особи
заповнюються виключно у разі, коли такі відомості потребують оновлення у зв’язку з певними
змінами відомостей про таких кінцевих бенефіціарних власників;
7) заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є
підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для державної реєстрації
припинення юридичної особи окрім обов’язкового внесення відомостей про ідентифікаційний
код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. 
Нагадуємо, що відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи
засновника юридичної особи подають та в подальшому оновлюють усі юридичні особи, крім
політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх
об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань,
творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань,
адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого
самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.
Щодо подання заяв в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або
добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру
неприбуткових установ та організацій повідомляємо, що така можливість буде реалізована з
дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення про
можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як
платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ таорганізацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв. Іншими словами, з 1 червня 2020
року заяви у зазначеній частині "не працюватимуть" – потрібно дочекатися спеціального
оголошення Мін'юсту. До появи такого оголошення як і раніше, у разі виявлення заявником
бажання обрати спрощену систему оподаткування та/або зареєструватися платником податку
на додану вартість та/або включитися до Реєстру неприбуткових установ та організацій слід
подавати окрему реєстраційну заяву.
Також, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань відомостей про номер телефону та/або адресу
електронної пошти засновника/учасника, керівника чи члена керівного органу юридичної
особи буде здійснюватися після доопрацювання програмних засобів цього реєстру.
Ознайомитись та завантажити оновлені форми заяв у форматі Excel та у форматі PDF
можна перейшовши за посиланнями https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-
reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan-6772 або
pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan-6771 .
Подати документи та отримати консультацію з питань державної реєстрації
громадських формувань можна звернувшись до відділу державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління
державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)
за адресою – Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22 або отримати
консультацію за телефонами - 0953624202, 0645242216.

 

06.05.2020

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ!

28 квітня 2020 року набув чинності Закон України від 06 грудня 2019 року 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яким внесені зміни до низки нормативно-правових актів, у тому числі і до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (далі – Закон про реєстрацію) та запроваджено деякі новели у сфері державної реєстрації.

Згідно з пунктом четвертим розділу Х Закону України від 06 грудня 2019 року 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Однією з новел є внесення змін до статті 9 Закону про реєстрацію та виключення громадських об'єднань з переліку юридичних осіб, відомості про кінцевих бенефіціарних власників яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Також, статтю 17 Закону про реєстрацію доповнено новими нормами та зобов'язано заявника для проведення певних реєстраційних дій (реєстраційні дії, для проведення яких подається заява) надавати державному реєстратору такі документи для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника:

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

- витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

- нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Згідно із частиною 24 статті 17 Закону про реєстрацію форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України.

Разом з тим, станом на сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, яким затверджена форма та зміст структури власності. У зв'язку з чим до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору такого документу як структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, не вимагається.

Про прийняття нормативно-правового акту, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Харків) поінформує на власному вебсайті (https://kharkivobljust.gov.ua/) та в інших засобах масової інформації.

Нагадуємо, що згідно з пунктом 1 частини 7 статті 23 Закону України "Про громадські об'єднання" громадські об’єднання зобов’язані, серед іншого, зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Також, слід зазначити, що несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника є адміністративним правопорушенням, та тягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додаткову інформацію можна отримати звернувшись до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (далі – Відділ) – 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, номери телефонів – 0953624202, 0645242216 або за допомогою онлайн чату для громадських формувань за посиланням: https://kharkivobljust.gov.ua/online-chat-gf/.

Також, на сторінці Відділу у мережі Фейсбук за посиланням https://www.facebook.com/Відділ-державної-реєстрації-ДЗМІ-та-гром-формувань-у-Луганській-області-1044361669100972 постійно розміщується цікава інформація, інформація про порядок державної реєстрації громадських формувань та новини у сфері державної реєстрації громадських формувань.

 

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Харків)

 

 

 

09.04.2020

Шановні суб’єкти звернення!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV -2" на території України з метою запобігання поширенню коронавірусу запроваджено відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Відділ адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг Станично-Луганської райдержадміністрації (далі – ЦНАП) повідомляє, що до покращення епідемічної ситуації в Україні призупинено:

1) особистий та виїзний прийом керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Луганській області;

2) прийом громадян в громадській приймальні Головного управління Держгеокадастру у Луганській області.

У зв’язку із запровадженням карантину по запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19 уся документація (заяви, клопотання, листи) приймаються засобами поштового зв’язку на адресу відділу у Станично-Луганському районі Головного управління Держгеокадастру у Луганській області:

93600, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. Москва-Донбас, 34, або на електронну пошту: stan.luhanska.lg@land.gov.ua

Також повідомляємо, що на особистий прийом суб’єкта у ЦНАП можливо здійснити за попереднім записом, за допомогою телефонного зв’язку тел.(06472) 31508.

Забезпечується позачергове обслуговування та надання послуг у ЦНАП громадянам літнього віку, вагітним жінкам, суб’єктам звернення з дітьми, іншим категоріям осіб, віднесеним до групи високого ризику.

Суб’єкти звернення, особливо з ознаками інфекційного захворювання не будуть допускатися у приміщення ЦНАП без індивідуальних засобів захисту (масок) та рекомендуємо, за можливості, отримати послугу в електронній формі.

 

Начальник відділу Ірина СТЕПАНЕНКО

 

 

3.01.2020

Інформація щодо оновлених цін на адміністративні послуги

 Відділ адміністративних послуг Станично - Луганської районної державної адміністрації Луганської області надає інформацію про оновлені ціни на адміністративні послуги з 01.01.2020 р. Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуг є Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації, Закон України «Про Державний земельний кадастр» та постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2011р. № 59, ст. 2374)-із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012р. № 1217, а саме:

 1. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 2. витяг з Державного земельного кадастру про:

 • земельну ділянку:

розмір плати за надання послуги: 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 105,10 грн;

 • землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

розмір плати за надання послуги: 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 126,12 грн;

 • обмеження у використанні земель

розмір плати за надання послуги: 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 115,61 грн;

 1. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

розмір плати за надання послуги: 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 126,12 грн;

 1. викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

розмір плати за надання послуги: 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 63,06 грн.

 1. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру:

розмір плати за надання послуги: 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 63,06 грн.

 1. Пошук, перегляд копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

земельні угіддя ( за 1 кв дм плану масштабу 1: 2000 – 1: 5000 території населених пунктів та масштабу 1: 5000 – 1: 10000 за межами населених пунктів) :

розмір плати за надання послуги: 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 136,63 грн.;

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки: розмір плати за надання послуги: 0,07 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 147,14 грн.;

координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів):

розмір плати за надання послуги: 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 136,63 грн.;

бонітування грунтів (за 1 кв дм плану масштабу 1:5000 – 1:10000 за межами населених пунктів): розмір плати за надання послуги: 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 210,20 грн.;

 1. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення:

розмір плати за надання послуги: 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – становить 273,26 грн.
 

 

 

15.04.2019

ЯКІ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАННЯ (ЗАЯВИ) ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ ТА СТРОК ЇХ РОЗГЛЯДУ?

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами відрізняється в залежності від того, чи перебуває земельна ділянка в користуванні громадянина на початок її приватизації.

Заява подається, якщо земельна ділянка перебуває у його користуванні громадянина, в інших випадках подається клопотання.

У клопотанні (заяві) зазначаються цільове призначення земельної ділянки, її орієнтовні розміри (в межах норм безоплатної приватизації) та місце розташування..

До заяви додаються технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки. Такими документами можуть бути, зокрема, документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою, матеріали інвентаризації.

До клопотання додаються:

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти);

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 118 Земельного кодексу України.

Проте з метою підтвердження особи заявника, а також наявності в нього певних пільг рекомендується також подати копію: документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України); довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок (наприклад, посвідчення учасника бойових дій).

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельної ділянки, яка перебуває у користуванні громадянина, приймається у місячний строк.

Клопотання також розглядається у місячний строк, у наслідок чого приймається рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову у наданні такого дозволу (мотивовану).

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області

 

5.03.2019

ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ – ЗРУЧНИЙ СЕРВІС ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Переваги користування Он-лайн будинком юстиції (https://online.minjust.gov.ua/):

- доступність - для отримання послуг необхідно мати лише доступ до інтернету;

- зручність - при користуванні сервісом є покрокова інструкція користування;

- економія часу - для отримання послуги не потрібно відвідувати орган державної влади;

- цілодобовість - сервіс працює 24 години на добу.

Доступні послуги Он-лайн будинку юстиції для громадських організацій:

- попередній правовий аналіз документів на реєстрацію громадської організації;

- безкоштовний пошук відомостей у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- пошук відомостей в Реєстрі громадських об'єднань.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області

 

27,02.2019

«Оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації до територіальних органів Міністерства юстиції України»

Відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»      у громадян з’явилась можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – державні реєстратори прав), суб’єктів державної реєстрації до Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

Куди й на що можна скаржитись?

До Міністерства юстиції України подають скарги:

1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

До Головного територіального управління юстиції у Луганській області подають скарги:

1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;

на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Що повинно зазначатися у скарзі на дії/ бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації?

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5)  підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги;

6) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення

відомостей до Державного реєстру прав.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Звертаємо увагу, що скарга подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості, передбачені Законом, у разі коли встановлено порушення вимог Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, суб’єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги без розгляду її по суті у формі наказу.

Які існують строки для подання скарги та її розгляду?

Щодо термінів подачі скарг необхідно зазначити, що скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав мож­на подати до Міністерства юстиції України та Головних територіальних управлінь юстиції протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Скаргу на дії Головних територіальних управлінь юстиції можна подати до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

Які рішення приймаються за наслідком розгляду скарги?

У разі задоволення скарги, Головні територіальні управління приймають рішення щодо:

- скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації;

- внесення змін до записів Державного реєстру прав / Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

- тимчасового блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав/ Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Звертаємо увагу, що Головне територіальне управління юстиції у Луганській області розглядає скарги лише стосовно державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації прав, які діють в межах Луганської області.

Адреси, за якими необхідно надсилати скарги:

Міністерство юстиції України:

01001 м. Київ, вул. Городецького, 13.

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області:

93404 м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22.

 

«Чи всі засоби захисту своїх майнових прав ви знаєте?»

Міністерством юстиції було розроблено інноваційні превентивні заходи захисту майна, зокрема:

СМС МАЯК — це сервіс, який дає можливість відстежувати зміни статусу об’єктів нерухомості за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та можливість власникам об’єктів відстежувати подання заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо них.

надано можливість власнику нерухомості подати заяву про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта.

Створено антирейдерську комісію, як ефективний інструмент боротьби з рейдерством

Комісія Міністерства юстиції України розглядає скарги на:

рішення про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Комісії територіальних органів Мін'юсту розглядають скарги на:

на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;

на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Від початку своєї діяльності комісія задовольнила більше 1 600 скарг, повернувши у власність громадян понад 16 тисяч га земельних ділянок та понад 230 тисяч квадратних метрів нерухомого майна.

Забезпечено новий механізм захисту майнових прав в аграрній сфері, а саме:

З середини 2017 року у регіонах створені та продовжують свою дію Оперативні штаби з протидії рейдерству та забезпечення прав і свобод власників і користувачів земель.

За час дії такого штабу у Луганській області було розглянуто 16 звернень, здійснено 198 виїздів в межах Луганської області та надано 422 консультації з аграрних питань.

НАШІ КОНТАКТИ:

Адреси для надсилання скарг у сфері державної реєстрації:

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 — Міністерство юстиції України

93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22 — Головне територіальне управління юстиції у Луганській області.

Гаряча лінія Оперативного штабу:

(06452) 4-24-93

(0645) 70-50-89

Мін'юст стоїть на захисті ваших прав!

 

«Не гайте часу в чергах — отримуйте послуги онлайн!»

Віднині, кожен громадянин, представник юридичних осіб мають можливість зареєструвати компанію, отримати і роздрукувати електронні виписки, витяги або довідки через кабінет електронних сервісів, прямо на сайті, не виходячи з дому, за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/services/registry.

Так, у сфері державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень можна скористатись

такими послугами:

отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

перевірити документ, виданий державним реєстратором за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

отримати інформацію про стан розгляду заяви, що була подана державному реєстратору у паперовому вигляді;

попередньо подати заяву про державну реєстрацію;

поставити об'єкт нерухомого майна на контроль.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зокрема, можна скористатись такими послугами:

виконати безкоштовний запит на отримання відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

отримати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у вигляді виписки, витягу, довідки;

провести пошук запитів (витягів, виписок, довідок);

подати заяву для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Міністерство юстиції України надає можливість створити запит на отримання документа за максимально розширеною кількістю критеріїв пошуку. Шукати можна за назвою компанії, за її засновниками, за директорами. Так само в режимі онлайн громадянин може отримати історичну довідку за всіма реєстраційними діями, які відбувалися в компанії з моменту її створення.

Для отримання довідки не потрібно жодних електронних цифрових підписів чи інших ідентифікаторів. Достатньо лише сплатити послугу власною банківською карткою.

Кожному документу присвоюється унікальний ідентифікаційний код. Банкір чи представник іншої установи зможе легко перевірити його достовірність, ввівши присвоєний номер на сайті.

Так, громадянину не потрібно повторно отримувати документ і повторно платити кошти. Сформовані виписка, витяг чи довідка протягом року зберігатимуться в архіві.

Усі отримані документи в електронному вигляді мають такий самий офіційний статус, як і їх паперові аналоги.

Можливості Он-лайн будинку юстиції для фізичних осіб-підприємців:

- реєстрація фізичної особи підприємцем - офіційне засвідчення факту набуття статусу підприємця фізичною особою;

- включення відомостей про фізичну особу - підприємця до реєстру - внесення до реєстру інформації про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця - фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою;

- державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зміна реєстраційного номера облікової картки платника податків, зміна паспортних даних, зміна громадянства фізичної особи – підприємця, зміна видів економічної діяльності, зміна інформації для здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем).

Умови користування послугами Он-лайн будинку юстиції фізичними особами-підприємцями:

- доступ до мережі Інтернет;

- наявність електронного цифрового підпису.

Як скористатися послугами:

- перейти за посиланням https://online.minjust.gov.ua/ або у пошуковому полі в Інтернеті ввести "Он-лайн будинок юстиції";

- обрати розділ "Реєстрація бізнесу та ГО" та "Фізична особа-підприємець";

- пройти реєстрацію в Он-лайн будинку юстиції(зазначити електронну адресу та придумати пароль) та увійти до Он-лайн будинку юстиції;

- обрати розділ "Подати заяву" та обрати необхідну послугу (- реєстрація фізичної особи підприємцем; включення відомостей про фізичну особу - підприємця до реєстру; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- керуючись інструкціями заповнити необхідні відомості та подати заяву

- в межах 24 годин, крім вихідний та святкових днів, з моменту подання документів отримати результат надання адміністративної послуги.

 

 

«Електронний документообіг — це швидко, зручно та надійно!»

Електронний документообіг — це сучасна зручна альтернатива звичайним паперовим документам

Електронний документообіг дозволяє позбутися від усіх незручностей:

всі документи «підписують» в електронному вигляді за допомогою цифрових підписів. Це швидко і просто;

для отримання паперової копії досить просто роздрукувати екземпляр. Зацікавлені особи отримують всю документацію миттєво, без довгого очікування листів або кур’єрів;

документи не втрачаються, помилки виправляються в стислі терміни;

немає необхідності виділяти корисну площу для зберігання безлічі паперових документів.

У рамках реформи системи реєстрації бізнесу та нерухомості Міністерством юстиції України було запроваджено електронні он-лайн сервіси.

Так, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень можна скористатись такими послугами:

отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

перевірити документ, виданий державним реєстратором за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

отримати інформацію про стан розгляду заяви, що була подана державному реєстратору у паперовому вигляді;

попередньо подати заяву про державну реєстрацію;

поставити об'єкт нерухомого майна на контроль.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зокрема, можна скористатись такими послугами:

виконати безкоштовний запит на отримання відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

отримати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у вигляді виписки, витягу, довідки;

провести пошук запитів (витягів, виписок, довідок);

подати заяву для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначив основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. А особливості організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами у діловодстві в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та їх підготовки до передавання на архівне зберігання визначаються Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. № 1886/5.

 

 

22.02.2019

Найменування громадського об’єднання

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.

Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").

Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань.

Власна назва громадського об’єднання може містити інформацію про статус громадського об’єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та/або про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).

Власна назва громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління - з'їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі - вищий орган управління).

Власна назва громадського об'єднання не може містити:

найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);

власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);

інші позначення, використання яких обмежено законом.

Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.

Забороняється використання найменування громадського об'єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об'єднання, без згоди такого громадського об'єднання для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього громадського об'єднання.

Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 липня 2016 р. № 479-р "Про затвердження переліку історичних державних найменувань".

Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

Для написання найменування юридичної особи використовуються великі та малі літери.

Контактний номер телефону Головного територіального управління юстиції у Луганській області з питань державної реєстрації громадських формувань: 0645242216, 0953624202.

Отримати консультацію можливо за допомогою он-лайн чату з питань державної реєстрації громадських формувань за посиланням: http://lugjust.gov.ua/gf-chat/.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області

 

 

 

 

20.02.2019

Як отримати результат надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань

Для отримання результату надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань необхідно лише мати доступ до мережі Інтернет.

При прийомі документів для проведення реєстраційної дії державний реєстратор видає заявнику опис прийнятих документів, на якому в правому верхньому куті зазначається код доступу - унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується в автоматичному режимі.

Після проведення державної реєстрації в межах строку, визначеного статтею 26 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, заявник маючи на руках опис із кодом доступу заходить на веб-сторінку за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (або в пошуковому запиті в мережі Інтернет вводить «Безкоштовний запит ЄДР»).

Далі необхідно обрати вкладку «Результат надання адміністративних послуг» та в графі «Запит» ввести код доступу, натиснути «Пошук» та пройти перевірку.

Після державної реєстрації за результатами пошуку заявник отримує сканований установчий документ. У випадку, коли за результатом надання адміністративної послуги формується виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за допомогою вказаного електронного сервісу можливо отримати і виписку.

Контактний номер телефону відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Головного територіального управління юстиції у Луганській області: 0645242216, 0953624202.

Отримати консультацію також можливо за допомогою он-лайн чату з питань державної реєстрації громадських формувань за посиланням: http://lugjust.gov.ua/gf-chat/.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області

 

 

 

13.02.2019

Чи всі засоби захисту своїх майнових прав ви знаєте?

Міністерством юстиції було розроблено інноваційні превентивні заходи захисту майна, зокрема: - СМС_МАЯК — це сервіс, який дає можливість відстежувати зміни статусу об’єктів нерухомості за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та можливість власникам об’єктів відстежувати подання заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо них. - надано можливість власнику нерухомості подати заяву про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта. Створено антирейдерську комісію, як ефективний інструмент боротьби з рейдерством. Комісія Міністерства юстиції України розглядає скарги на: рішення про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір); рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України. Комісії територіальних органів Мін'юсту розглядають скарги на: на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора; на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав. Від початку своєї діяльності комісія задовольнила більше 1 600 скарг, повернувши у власність громадян понад 16 тисяч га земельних ділянок та понад 230 тисяч квадратних метрів нерухомого майна. Забезпечено новий механізм захисту майнових прав в аграрній сфері, а саме: З середини 2017 року у регіонах створені та продовжують свою дію Оперативні штаби з протидії рейдерству та забезпечення прав і свобод власників і користувачів земель. За час дії такого штабу у Луганській області було розглянуто 16 звернень, здійснено 198 виїздів в межах Луганської області та надано 422 консультації з аграрних питань. НАШІ КОНТАКТИ: Адреси для надсилання скарг у сфері державної реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 — Міністерство юстиції України 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22 — Головне територіальне управління юстиції у Луганській області. Гаряча лінія Оперативного штабу: (06452) 4-24-93, (0645) 70-50-89 Мін'юст стоїть на захисті ваших прав!

9.07.2018

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Документи, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Документи, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) – у разі внесення змін до складу керівних органів;

5) документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

6) установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

7) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу – у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.

Документи для державної реєстрації змін громадському об’єднанню із статусом юридичної особи можна подати до:

 • Головного територіального управління юстиції у Луганській області;

 • Центрів надання адміністративних послуг;

 • Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Документи для державної реєстрації змін громадському об’єднанню, що не має статусу юридичної особи, можна подати до Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

Зразки документів, що подаються для державної реєстрації можна переглянути на сайті Головного територіального управління юстиції у Луганській області (http://lugjust.gov.ua).

Контактний номер телефону Головного територіального управління юстиції у Луганській області з питань реєстрації громадських формувань: 0645242216, 0953624202.

Також, можна отримати консультацію за допомогою он-лайн чата з питань державної реєстрації громадських формувань за посиланням: http://lugjust.gov.ua/gf-chat/.

 

21.06.2018

Центр надання адміністративних послуг Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області повідомляє, що відповідно до норм Закону України «Про Державний бюджет України» від 07 грудня 2017 року  №2246-VIII, що набув чинності з 01.01.2018 року, та положень Бюджетного кодексу України, у зв’язку з запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, починаючи з 02 липня 2018 року змінюються рахунки з обліку надходжень до Державного та місцевих бюджетів.

Рахунки,

на які зараховується плата (адміністративний збір)

за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

 1. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

ОТРИМУВАЧ : УК у Ст.-Луг.р-ні/СТ.-ЛУГ.Р-Н/22012600

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37983540

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Рахунок: 31414530012312

Код класифікації доходів бюджету (ККДБ): 22012600

Призначення платежу: Адмін.збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

 1. Плата (адмін.збір) за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

ОТРИМУВАЧ: УК у Ст.-Луг.р-ні/СТ.-ЛУГ.Р-Н/22012900

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37983540

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Рахунок: 31415540012312

Код класифікації доходів бюджету (ККДБ): 22012900

Призначення платежу: Адмін.збір за скороч. термінів надання послуг з держ.реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

 1. Плата (адмін.збір) за отримання інформації (у паперовій формі) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

ОТРИМУВАЧ : УК у Ст.-Луг.р-ні/СТ.-ЛУГ.Р-Н/22012700

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37983540

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Рахунок: 34319300041723

Код класифікації доходів бюджету (ККДБ): 22012700

Призначення платежу: Адмін.збір за отримання інформації (у паперовій формі) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (Наявність міністерської ознаки: 41 Мінюст України)

 

 

Рахунки,

на які зараховується плата (адміністративний збір)

за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та за надання відомостей з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

 1. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців:

 

ОТРИМУВАЧ : УК у Ст.-Луг.р-ні/СТ.-ЛУГ.Р-Н/22012600

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37983540

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Рахунок: 31410501012312

Код класифікації доходів бюджету (ККДБ): 22010300

Призначення платежу: Адмін.збір за держреєстрацію юр.осіб, фіз.осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

 1. Плата за надання відомостей з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

ОТРИМУВАЧ : УК у Ст.-Луг.р-ні/СТ.-ЛУГ.Р-Н/22012600

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37983540

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Рахунок: 34319300041723

Код класифікації доходів бюджету (ККДБ): 22012700

Призначення платежу: Плата за надання відомостей з ЄДРЮО,ФОП та ГФ.

 

20.06.2018

ДО ВІДОМА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ!

17.06.2018 набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», яким, серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», які стосуються проведення державної реєстрації громадських формувань.

По-перше, змінено норму щодо документів, які пред’являлися державному реєстратору заявником при поданні документів. Раніше такими документами були паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання. З 17.06.2018 заявник пред’являє документ, що посвідчує особу відповідно до закону (перелік таких документів визначено в статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).

По-друге, якщо документи подаються представником та відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то додатково не потрібно подавати документ, що підтверджує повноваження представника.

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області

 

14.06.2018

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері

державної реєстрації прав та бізнесу

Відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»      у громадян з’явилась можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – державні реєстратори прав), суб’єктів державної реєстрації до Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

Куди й на що можна скаржитись?

До Міністерства юстиції України подають скарги:

1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

До Головного територіального управління юстиції у Луганській області подають скарги:

1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Що повинно зазначатися у скарзі на дії/ бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації?

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

4)  підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

У разі подання скарги на дії/бездіяльність державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, скарга, окрім зазначених вище вимог,  також повинна містити:

- реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

Звертаємо увагу, що скарга подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості, передбачені Законом, у разі якщо суб’єктом розгляду скарги встановлено порушення вимог Закону щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення, суб’єкт розгляду скарги  зобов’язаний прийняти мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті.

 

 

Які існують строки для подання скарги та її розгляду?

Щодо термінів подачі скарг необхідно зазначити, що скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав мож­на подати до Міністерства юстиції України та Головних територіальних управлінь юстиції протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Скаргу на дії Головних територіальних управлінь юстиції можна подати до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

 

Які рішення приймаються за наслідком розгляду скарги?

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволені скарги;

2) задоволення (повне чи часткове).

У разі задоволення скарги, приймаються рішення щодо:

- скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації;

- внесення змін до записів Державного реєстру прав / Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

- тимчасового блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав/ Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Звергаємо увагу, що Головне територіальне управління юстиції у Луганській області розглядає скарги лише стосовно державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації прав, які діють в межах Луганської області.

 

Адреси, за якими необхідно надсилати скарги:

Міністерство юстиції України:

01001 м. Київ, вул. Городецького, 13.

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області:

93404 м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області

 

Юстиція Луганщини крокує назустріч громадськості

 

Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області постійно здійснюються заходи, спрямовані на співробітництво з фронт-офісами у сфері реєстрації громадських формувань.

З метою забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області протягом березня-квітня 2018 року підписано ще дві угоди про співробітництво з Біловодською селищною радою Біловодського району Луганської області та Кремінською міською радою.

Відповідно до цих угод про співробітництво, центри надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради та виконавчого комітету Кремінської міської ради, забезпечують прийняття документів та видачу результатів надання адміністративних послуг у сфері реєстрації громадських формувань.

Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради - 92800, Луганська обл., Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 130; контактний номер телефону -(06466) 20288; графік роботи - понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п’ятниця 8.00-16.00.

Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кремінської міської ради - 92900, Луганська обл., Кремінський район, м.Кремінна, просп. Дружби, будинок 13; контактний номер телефону - (06454) 21643; графік роботи - понеділок – четвер 08.00 - 16.00, п’ятниця 08.00 – 15.00.

Нагадуємо, що громадські формування із статусом юридичної особи можуть подати документи для державної реєстрації до центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з переліком яких можна ознайомитись на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Луганській області за посиланням http://lugjust.gov.ua/files/Reestraciya/1/Суб'єкти%20прийняття%20та%20видачі%2003.05.2018.pdf.

 

 

 

Роботу оперативного штабу з протидії рейдерству та забезпечення прав і свобод власників і користувачів земель поновлено!

18 квітня 2018 року відбулось засідання Кабінету Міністрів України за наслідком якого було прийнято Протокол № 14. Відповідно до п. 4 розділу 7 вказаного протоколу головам облдержадміністрацій разом з територіальними підрозділами Мін’юсту, МВС, Держгеокадастру, ДФС, за участю представників органів прокуратури України та СБУ у зв’язку з проведенням весняної посівної кампанії було доручено взяти під особистий контроль стан дотримання прав та законних інтересів землевласників та орендарів земельних ділянок з метою недопущення зриву проведення весняно польових робіт, активізувати роботу регіональних міжвідомчих комісій з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств та оперативно реагувати на випадки силового захоплення земельних ділянок, об’єктів інфраструктури та інші прояви аграрного «рейдерства».

Відтак, 03 травня 2018 року за участю заступника голови Луганської обласної державної адміністрації Данієляна В.Р., начальника ГТУЮ у Луганській області Філатової Т.Д., представників територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Держгеокадастру, Державної фіскальної служби та органів прокуратури було відновлено роботу оперативного штабу з протидії рейдерству та забезпечення прав і свобод власників і користувачів земель. Крім цього, до складу штабу входять представники Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадських організацій, спілок та асоціацій.

На першому установчому засіданні члени штабу озмайомились з персональним складом, графіком роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з локацією в межах Луганської області, встановили порядок проведення засідань не менше ніж один раз на два тижні починаючи з 03.05.2018 та доки не мине потреба. Також, на засіданні визначили контактні телефони «гарячої лінії» оперативного штабу, а саме: (06452) 4-24-93, (0645) 70-50-89, 067-851-94-73, 050-641-36-49.

Таким чином, оперативний штаб з протидії рейдерству та забезпечення прав і свобод власників і користувачів земель на Луганщині буде працювати за для захисту законних прав та інтересів українських громадян, протидії рейдерству, швидкого та ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграріїв, надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки, сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності доки не мине потреба.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області