Запобігання проявам корупції

НОВІ ПРАВИЛА ДЕКЛАРУВАННЯ 2020

Звертаємо Вашу увагу, що 02.03.2020 в Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) почала працювати багатоканальна «гаряча лінія», за якою надаються відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з Реєстром декларацій: +38(044)200-06-94.

З понеділка до п’ятниці з 8:00 до 18:00 без перерви суб’єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК. Сервіс з надання консультацій також працює цілодобово. В автоматичному режимі можна отримати відповіді на найбільш поширені запитання, які виникли у суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій.

Крім цього, на офіційному сайті НАЗК для суб’єктів декларування передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі зайшовши в розділ «Декларування», підрозділ «Технічна допомога» або за електронною адресою: .

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

 

​Декларування

НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ ПРИ ДЕКЛАРУВАННІ 

 

Гарантії державного захисту викривачів

Особи, які допомогають у запобіганні та виявленні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (пункт 1 статті 53, пункт 1 статті 533 Закону України «Про запобігання корупції» ).

 

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України “Про запобігання корупції” може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно) (пункт 5 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

2. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом. (пункт 1 статті 535 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"(пункт 2 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Гарантії у сфері захисту трудових прав

1. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. (пункт перший статті 534 Закону України “Про запобігання корупції”).

2. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту), наданні адміністративних та інших послуг у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (пункт 3 статті 534 Закону України “Про запобігання корупції”).

3. Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік (пункт 5 статті 534 Закону України “Про запобігання корупції”).

 

Право викривача на отримання інформації

1. Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Інформація, надається викривачу за його заявою органом, юридичною особою, посадовою або службовою особою, відповідальною за розгляд, проведення перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим викривачем повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, не пізніше п’яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування. (пункт  1, 2 статті 536 Закону України “Про запобігання корупції”).

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів.
Корупційні ризики в діяльності державних службовців
3
01.02.2018
Як не стати жертвою корупції
5
01.02.2018
План заходів Станично-Луганської райдержадміністрації щодо запобігання корупції на 2018 рік
Звіти за 2018 рік
План заходів Станично-Луганської райдержадміністрації щодо запобігання корупції на 2019 рік
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЧЕРГОВОГО ЕТАПУ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ
27.02.2019
ПАМ’ЯТКА ДЕКЛАРАНТА
27.02.2019
Звіти за 2019 рік
План заходів Станично-Луганської районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2020 рік
15
11.01.2020
Звіти за 2020 рік
Інформаційне роз'яснення щодо реалізації повноважень уповноважених осіб з урахуванням рішення КСУ
Методичні рекомендації щодо запобігання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції