ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ НА 2019 РІК

 

Районна державна адміністрація реалізовуючи свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» спільно з територіальними підрозділами міністерств, іншими підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, з органами місцевого самоврядування протягом 2019 року спрямовувала свою діяльність на виконання положень Конституції України та законів України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації, власних розпоряджень, заходів та завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку району.

Основними завданнями та заходами діяльності райдержадміністрації в 2019 році були:

в інвестиційній діяльності:

- сприяння участі підприємств та організацій району, представників органів влади та місцевого самоврядування в економічних бізнес-форумах, конференціях, семінарах з питань залучення інвестиційних ресурсів;

- залучення додаткових інвестиційних ресурсів міжнародних фондів та отримання грантової допомоги;

- організація інформування потенційних інвесторів через засоби масової інформації та міжнародну інформаційну мережу Internet про інвестиційні проекти та пропозиції, а також регулярне висвітлення ситуації щодо надходження інвестицій в економіку Станично-Луганського району;

- визначення потреб підприємств, установ, організацій району у інвестиційних ресурсах;

в підприємницькій діяльності:

- залучення незайнятого населення та молоді до підприємницької діяльності (проведення форумів круглих столів, навчальних семінарів серед населення та молоді);

- підвищення іміджу малого і середнього підприємництва (інформаційне сповіщення щодо діяльності міжнародних організацій та фондів щодо підтримки підприємництва);

в охороні здоров’я:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання технічних засобів для реабілітації дітей-інвалідів);

- модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази (капітальний ремонт приміщень будівель фельдшерсько-акушерських пунктів);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (санація) будівель амбулаторій, фельдшерсько-акушерський пунктів, фельдшерських пунктів КНП «Центр первинної медико санітарної допомоги Станично-луганської районної ради»;

в освіті:

- оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання;

- придбання комп’ютерного обладнання;

- придбання шкільного автобусу;

- оснащення ресурсних кімнат;

в соціальній діяльності:

- забезпечення належного функціювання системи надання соціальних послуг та соціального захисту населення району;

- проведення заходів по підвищенню якості надання соціальних послуг;

- надання необхідних соціальних послуг населенню, які мешкають у віддалених населених пунктах району.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2019 РІК

 

У 2019 році в економіці району досягнуто позитивні тенденції в інвестиційній діяльності, приросту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, вирішенні ряду соціальних питань.

З метою залучення інвестицій в Станично-Луганському районі проводиться робота з підприємствами та організаціями щодо подання проектів до фондів та міжнародних організацій на отримання коштів для реалізації проектів.

Для залучення додаткових інвестиційних ресурсів в економіку і соціальну сферу району за 2019 рік:

до конкурсного відбору проектів (програм), які можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для реалізації у 2019-2020 роках розроблено та направлено проекти на загальну суму 178 млн. грн., що на 23,752 млн. грн. більше рівня минулого року.

За рахунок міжнародної технічної допомоги (благодійних фондів) згідно з проектами (програмами, мікропроектами) залучено грошових коштів за 2019 рік 9,3 млн. грн., в тому числі:

для закладів медицини придбано медикаментів, медичного обладнання, комп’ютерної техніки та ін. на загальну суму 7,3 млн. грн.;

для закладів освіти придбано обладнання (ноутбуки, мультимедійна апаратура, електричні водонагрівачі, ємкість для питної води, ємкість для технічної води та інше) на загальну суму 2,0 млн. грн.

У 2019 році були розроблені та подані 26 проектів до обласного конкурсу проектів місцевого розвитку, спрямованого на підтримку місцевих ініціатив шляхом співфінансування з місцевого та обласного бюджетів на загальну суму 5,4 млн. грн. З поданих проектів 9 проектів стали переможцями конкурсу на загальну суму 1,6 млн. грн.

У 2019 році по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України було відкориговано та надано до Міністерства розвитку громад та територій України проектно-кошторисну документацію по 4 проектам на загальну суму 68503,95231 тис. грн., сума збільшення складає 22946,97488 тис. грн. Загальна сума по 5 проектам складає 70790,06 тис. грн.

Підписані додаткові угоди по договору підряду та договору по наданню послуг з технічного нагляду на продовження реалізації проектів у 2020 році «Реконструкція котельні Петровської номерної районної лікарні з встановленням твердопаливного обладнання» та «Капітальний ремонт (санація) головного корпусу Станично-Луганського РТМО (коригування)».

У 2019 році для додаткового отримання коштів позики від Європейського інвестиційного банку в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України надано 5 проектів на загальну суму 52291,446 тис. грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

За своїм господарським профілем район відноситься до сільськогосподарського.

Загальна площа сільгоспугідь - 124,6 тис. га, у тому числі:

ріллі — 91,4 тис. га;

лісів і насаджень — 35,47 тис. га;

ставків та водойм — 4 тис. га.

Виробництвом сільгосппродукції фактично займаються 110 підприємств різних форм власності, з них 77 фермерські господарства (з яких 23 знаходяться у стані припинення виробничої діяльності).

Станом на 01.01.2020 року агроформуваннями району вироблено продукції на суму 252248,06 тис.грн., що на 40 % більше рівня минулого року, або на 72031,3 тис.грн.

Загалом по району на площі 24806 га зібрано 89882 тонни ранніх зернових та зернобобових при середній врожайності 36,2 ц/га.

Посіяно 20000 га озимих зернових культур, з них озимої пшениці 19100 га, озимого жита 390 га, озимого ячменю 510 га.

Також посіяно 805 га озимого ріпаку.

Станом на 01.01.2020 року в сільгосппідприємствах налічується 2493 голів свиней, поголів'я овець становить 279 голів.

Також у ФГ «Ас-Агро» налічується 222 голови великої рогатої худоби для вирощування на м’ясо.

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року реалізація свинини збільшилася на 62,8 т., або на 26,42 %.

За звітний період вироблено м'яса свинини в обсязі 300,5 т.

За 2019 рік придбано 37 одиниць техніки на суму 42,9 млн. грн., з них 9 агроформувань Станично-Луганського району, які придбали 18 одиниць сільгосптехніки на загальну суму 5,8 млн. грн. отримали часткову компенсацію у розмірі 25 % вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання, а також 15 %  за рахунок бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» на суму 2,2 млн. гривень.

 

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

 

Станом на 01.01.2020 року підприємництво району представлено 1214 фізичними особами - підприємцями, 77 фермерськими господарствами та суб’єктами підприємництва - юридичними особами.

За рахунок суб’єктів малого підприємництва (фізичних осіб - підприємців) станом на 01.01.2020 року створено 102 нових робочих місця в галузі торгівельної діяльності, транспорту і зв’язку, сільського господарства.

Кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу (фізичні особи - підприємці) складає - 1694 осіб.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств на 01.01.2020 року складає 8035 грн. ( у 2018 році — 6775 грн.).

Обсяг реалізованої промислової продукції склав 58 млн. грн. (у 2018 році — 45,6 млн. грн).

За 12 місяців 2019 року в районі відкрилось 3 точки з надання побутових послуг, 5 об’єктів роздрібної торгівлі.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Слід зазначити, що промисловість району займає суттєве місце як в загальних обсягах валового продукту району так і в формуванні фінансових ресурсів району, тому стабільна робота промислових підприємств в повній мірі впливала на наповнення доходної частини бюджету району.

В районі працюють 5 промислових підприємств:

ТОВ «Укр-Вереск» (виготовлення хлібобулочних виробів),

КП «Теплосервіс» (надання послуг, абонплата),

ПП «Санрайз Плюс» (добування питної води),

ТОВ «АгроПлюс1» (виготовлення хлібобулочних виробів),

ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» (виробництво пиломатеріалів, реалізація лісопродукції).

За 12 місяців 2019 року промисловими підприємствами району вироблено продукції на суму 27 млн. грн., що в порівнянні з минулим роком складає 101,5 %.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) Станично-Луганського району складається з теплопостачання, водопостачання, водовідведення, житловий фонд, благо устрій, автомобільні дороги.

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 року № 158 “Про затвердження порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення призначення...” протягом 2019 року індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 1471,8 м2 індивідуальної житлової забудови, інвестиційною вартістю 10523,4 тис. грн. (За статистичними даними за результатами 9 місяців 2019 року серед районів Луганської області Станично-Луганський район знаходиться в лідерах).

Проблемним питанням в житловому фонді по цей час залишається відновлення житлового фонду (приватний сектор, приватні квартири у багатоквартирних житлових будинках) зруйновані/пошкоджені в результаті бойових дій.

На території Станично-Луганського району пошкоджено – 3557 об’єктів житлового фонду (житлові будинки та квартири у багатоповерхових будинках) та зруйновані повністю – 257.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 623 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 947 «Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання», встановлено механізм надання та визначення грошової компенсації за житло, зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру.

Проте, до теперішнього часу механізм надання грошової допомоги не діє. З боку Станично-Луганської райдержадміністрації в даному напрямку проведені відповідні заходи:

- направлено листа до Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіонбуд);

- спільно з сектором МТОТ у Луганській області проведено наради за участю органів місцевого самоврядування;

- направлено відповідні пропозиції з урахування змін до вказаної постанови, яка знаходиться на доопрацюванні в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

На даний час, завдяки плідній праці між Станично-Луганською районною державною адміністрацією та благодійними міжнародними фондами на території населених пунктів району відновлено: пошкоджених – 2089 об’єктів та зруйнованих – 118. Загальний процент складає 52 %.

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства.

На території Станично-Луганського району нараховується 919,86 км доріг. Це дороги загального користування державного значення протяжністю 100,3 км, місцевого значення протяжністю 253,6 км та дорогі комунальної власності протяжністю 565,96 км, що становить майже 13 % від усіх доріг Луганської області. Дорогі загального значення забезпечують проїзд місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб як до 45 населених пунктів району так і за його межі.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства Станично-Луганського району свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Виконані роботи по дорогам місцевого значення:

роботи по утриманню доріг місцевого значення — 3473,9 тис. грн.;

роботи по ямковому ремонту доріг загального користування місцевого значення — 5485,3 тис. грн.;

роботи по капітальному ремонту мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги С131601 Передільське - Старий Айдар 3611,3 тис. грн.

Всього по дорогам місцевого значення: 12570,5 тис. грн.

Виконані роботи по дорогам державного значення:

роботи по утриманню доріг — 6027,3 тис. грн.;

роботи по ямковому ремонту державних доріг — 41954,5 тис.грн.

Всього по дорогам державного значення: 47981,8 тис. грн.

Виконані роботи по дорогам комунальної власності:

роботи по утриманню — 5,0 тис. грн. (смт. Петропавлівка);

роботи по капітальному ремонту — 1364,918 тис. грн. (смт Станиця Луганська).

На території Станично-Луганського району діє Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, відповідальною особою якою є Станично-Луганська райдержадміністрація. Відповідно до пріоритетного напрямку “відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах” Програми є капітальні ремонти автодоріг в населених пунктах району за місцеві кошти.

Відповідно до запланованих коштів відповідно заходу “капітальний ремонт автодоріг по 34 вулицях у смт. Станиця Луганська Луганської області” Програми на 2019 рік (план 4000,91 тис. грн.) виконано лише на 28 % - проведено “Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 3 Лінія смт. Станиця” на суму 1364,918 тис. грн.

Причиною не виконання у 100 % відношенні заходу зумовлено відсутністю фінансування в органах місцевого самоврядування.

Тому, Станично-Луганською районною державною адміністрацією підготовлено листа до Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації з пропозицією про виділення фінансування на ремонт доріг, які знаходяться у комунальній власності та потребують негайного ремонту.

 

ОСВІТА

 

У 2019-2020 навчальному році до занять приступили 2626 учнів.

На балансі районного відділу освіти знаходиться 12 шкільних автобусів. Всього до місця навчання та додому організовано підвозяться 371 учня.

Всі учні 1-4 класів та пільгових категорій харчуються безкоштовно за рахунок місцевого бюджету. Учні 5-11 класів забезпечені гарячим харчуванням за рахунок залучених коштів з бюджетів сільських та селищних рад та батьківських коштів.

10 дошкільних закладів відвідують 688 вихованців.

Для поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів проведено ремонтних робіт (капітального ремонту даху, ремонту внутрішніх туалетів, ремонт внутрішніх приміщень закладів освіти) на суму 2490,6 тис.грн.

З нового навчального 2019-2020 року 285 першокласників пішли навчатися у Нову українську школу (НУШ). Для забезпечення сучасного освітнього простору в умовах Нової Української Школи придбано шкільного обладнання (комп’ютерне та мультимедійне обладнання, шкільні меблі, дидактичний матеріал та музичне обладнання) на суму 998 тис.грн.

Для якісного забезпечення підвезення учнів до закладів освіти придбано 2 шкільних автобуси марки ЕТАЛОН та АТАМАН на суму 4300 тис.грн. Співфінансування з районного бюджету склало 1200 тис грн.

З метою створення комфортних умов перебування учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти (придбання вугілля, миючих засобів та ін.) з районного бюджету виділено та в повному обсязі витрачено коштів на суму 2015 тис.грн.

За підсумками обласного конкурсу місцевого розвитку отримали перемогу 9 проєктів, підтримані ініціативними групами місцевих громад району, завдяки яким навчальні заклади поповнені новою комп’ютерною технікою, обладнанням для шкільних їдалень та обладнанням для дозвілля. Загальна сума склала 1597,6 тис.грн., співфінансування з місцевого бюджету – 932,9 тис. грн.

Протягом навчального періоду учні та педагоги району приймали активну участь у заходах районного, обласного та Всеукраїнського масштабу.

Одним із значущих заходів, який набув масштабів Всеукраїнського стала регіональна неконференція Ed Сamp – майданчик з підвищення кваліфікації вчителів. 02 травня 2019 року на території Валуйської ЗОШ № 2 вона зібрала вчительство з 20 регіонів України.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

В райдержадміністрації працюють постійно діючі районні комісії. Завдяки роботі районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2020 року — відсутня.

Соціальними інспекторами обстежено матеріально-побутові умови 9259 сімей, для вирішення питання призначення субсидій, державної соціальної допомоги, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, обстеження фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.

Прийнято документи від 291 громадянина для надання на розгляд комісії з надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету.

Станом на 01.01.2020 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебувають 9736 особи, які мають право на пільги відповідних категорій, у тому числі 241 учасників антитерористичної операції (АТО).

Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 18 осіб.

Для призначення субсидії, державних допомоги, компенсацій та інших грошових виплат протягом року прийнято 9496 заяв.

З питань призначення/відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб звернулось 4670 особи, для чого проведено 40 засідань комісії.

У 2019 році у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб перебувало 21508 громадян.

За 2019 рік виплачено державних грошових виплат та матеріальної допомоги, адресних, грошових та компенсаційних виплат на загальну суму 78013,5 тис. грн. (що на 8946,6 тис. грн. більше ніж у 2018 році) на 6497 отримувачів.

Здійснена видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 15 особам, які породіллі своєчасно не отримали у пологових будинках.

Протягом 2019 року проведено 13 масових перерахунків субсидії за зміною тарифів та перепризначення житлової субсидії на новий період без звернення громадян по електропостачанню, газопостачанню, та іншим надавачам послуг для понад 8,8 тисячі домогосподарств.

Відшкодовано підприємствам які надають комунальні послуги, пільг - 5868,8 тис. грн., субсидії – 34171,9 тис. грн.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2019 році виявлено 2377 громадянина похилого віку, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги та соціальних послуг, які мешкають у сільській місцевості. Фактично обслуговано 2308 осіб похилого віку, з них 246 осіб з інвалідністю.

У комунальному закладі «Станично-Луганський реабілітаційний центр дітей з інвалідністю» у 2019 році обслуговувалось 70 дітей, з них: 46 дітей з інвалідністю та 24 дитини групи ризику щодо отримання інвалідності. Отримали реабілітаційні послуги дистанційно 8 дітей.

 

ДИТЯЧА ОЗДОРОВЧА КОМПАНІЯ

 

Станом на 01.01.2020 року за рахунок районного бюджету витрачено 1299,1 тис. грн., з них: 848,4 тис. грн. - на оздоровлення, 450,7 тис. грн. - на організований відпочинок у пришкільних таборах. За рахунок обласного бюджету цього року кошти не надходили. Залучених коштів витрачено 2410,0 тис. грн. На проведення оздоровчої кампанії витрачено 3709,1 тис. грн. бюджетних та залучених коштів.

Послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 1559 дітей оздоровчого віку, що складає 61,1 % чисельності дітей району.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

У цілому по району бюджетне фінансування охорони здоров'я за 2019 рік склало: план 75,4 млн. грн. Позабюджетних коштів залучено на загальну суму 9,7 млн. грн.

Комунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання»

Бюджетне фінансування за 2019 рік по КНП «Станично-Луганське РТМО» склало 72 млн. грн.

Протягом року значно поліпшилась матеріально-технічна база РТМО.

Проведено ремонтних робіт (укріплення стін будівлі лікарні, внутрішні ремонтні роботи у хірургічному відділенні, ремонт сходів, пандусів та навісів над входами, встановлення системи антиобледеніння на дахах) на суму 2,2 млн.грн.

Виготовлена проєктно–кошторисна документація для капітального ремонту будівлі основного корпусу Петропавлівської лікарні (27,9 тис.грн.).

За рахунок залучення позабюджетних коштів з Міжнародної організації «Червоний Хрест» в якості благодійної допомоги проведена заміна дверей в приймальному відділенні ЦРЛ; переобладнані санвузли для осіб з обмеженими можливостями; розпочато ремонт приміщень дитячого відділення ЦРЛ.

Крім того залучено позабюджетних асигнувань на загальну суму 4,1 млн. грн., з яких гуманітарної і спонсорської допомоги отримано на суму 3,6 млн. грн. (у тому числі господарчий та твердий інвентар, лікарські препарати, медикаменти, предмети медичного призначення, продукти харчування, медичне обладнання на загальну суму 3,5 млн. грн.).

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської райради»

Бюджетне фінансування за 2019 рік по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської райради» склало 3,4 млн. грн.

Позабюджетні фінансування склали – 5,56 млн. грн. (внески, гранти, дарунки).

Для впровадження проєкту «Телемедецина» придбано 11 комплектів обладнання «Портативний телемедичний діагностичний комплекс IDIS 7500» на загальну суму 1189,9 тис.грн., 12 СЛА підключені до інтернет-зв'язку.

Протягом 2019 року проведено капітальний ремонт приміщень Валуйської СЛА, Теплівської амбулаторії. Ведеться ремонт приміщення дитячої консультації КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської райради». Почалось будівництво сільської лікарської амбулаторії в с. Велика Чернігівка.

 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

 

Станом на 31 грудня 2019 року загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районі становила 114 дітей, з яких 79 дітей перебуває під опікою/піклуванням, 26 дітей перебувають в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 9 дітей знаходяться в інтернатних закладах.

Протягом 2019 року було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 14 дітям, під опіку/піклування було влаштовано 5 дітей, 1 дитину було влаштовано в прийомну сім’ю, 7 дітей влаштовано в дитячий будинок сімейного типу, 14 осіб знято з обліку в зв’язку з досягненням повноліття, 8 дітей знято з обліку в зв’язку з усиновленням. Всього сімейними формами охоплено 92 % дітей.

Протягом 2019 року створено 2 прийомні сім’ї, до яких було влаштовано 3-х дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для забезпечення своєчасного проведення перевірок дітей, які усиновлені щороку складаються відповідні графіки. Згідно з графіками, складеними на 2019 рік були заплановані та здійснені перевірки 33 сімей, в яких виховується 37 усиновлених дітей. Також протягом року 5 дітей, позбавлених батьківського піклування були усиновлені громадянами України.

Службою також ведеться робота щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всього надано 2019 відповідних статусів. Робота в даному напрямку триває.

На профілактичному обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах перебуває 15 осіб.

 

КУЛЬТУРА

 

Комунальним закладом «Станично-Луганський районний будинок культури» було проведено 115 районних заходів, на яких були присутні 20211 осіб.

Колективами будинків культури Станично-Луганського району було проведено більш 1300 урочистих заходів до Новорічних свят, Різдва, Хрещення, Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, Масляної, Міжнародного Жіночого Дня, 33-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, Дня пам’яті та примирення та 74-річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня Конституції України, Дня Державного Прапору та Дня Незалежності України, Першого Дзвоника та інші.

Одним з найвидовищних культурних заходів району є районний фестиваль «СВЯТО МИРУ та ЄДНОСТІ», яке традиційно відвідують колективи з усіх куточків України.

Колективами будинків культури Станично-Луганського району постійно приймається участь в обласних заходах.

Бібліотеками району проведено багато тематичних заходів, присвячених різноманітним пам'ятним датам, з яких можна відокремити Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, День пам’яті героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, Міжнародний день рідної мови, 150-річчя з Дня народження Лесі Українки, День народження Т.Г.Шевченко, Міжнародний день дитячої книги, День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом, День вишиванки, День Європи, День Конституції України, Дня хрещення Київської Русі, День Державного Прапора України, День Незалежності України, Міжнародний день миру, Всесвітній день бібліотек та інші.

Музеями Станично-Луганського району, а саме: народним музеєм (с. Велика Чернігівка), народним музеєм історії (с. Чугинка), народним музеєм історії (с. Передільське) було проведено: екскурсій — 264, масових заходів — 39, кількість відвідувачів — 3300.

Проведено капітальний ремонт КЗ «Станично-Луганський РБК» на суму 312 тис. грн.

Розроблено проєкт капітального ремонту будівлі КЗ «Станично-Луганський районний будинок культури», загальна вартість якого складає 16,2 млн.грн.

Поліпшено матеріально-технічну базу районного будинку культури на суму 180 тис.грн., з них придбано сценічні костюми для народних колективів та ін.

Для сільських закладів культури придбано обладнання на загальну суму 208 тис. грн.

КЗ «Станично-Луганська районна централізована бібліотечна система:

за рахунок державної програми поповнення фондів, бібліотечний фонд збільшено на 1827 примірників на загальну суму 183,4 тис. грн.

На капітальний ремонт будівлі районної дитячої бібліотеки КЗ "Станично-Луганська РЦБС" виділено та освоєно – 72,2 тис. грн.

 

СПОРТ

 

В районі діє Регіональна Програма розвитку фізичної культури і спорту в Станично-Луганському районі на 2017-2020 роки.

Для занять фізичною культурою і спортом район має 114 спортивних споруд, у тому числі: 1 стадіон, 24 спортивних зали, 50 спортивних майданчиків.

За 2019 рік в районі проведено 77 спортивно-масових заходів районного рівня, 7 спортивно-масових заходів обласного рівня, спортсмени взяли участь у 37 обласних, 11 всеукраїнських змаганнях.

У цілому в районі до занять фізичною культурою та спортом залучено більше 4 тисяч осіб. Розвивається 12 видів спорту, з яких 6 – олімпійських. Район має певний спортивний потенціал. До складу збірних команд області включено 9 спортсменів, України – 3.

Проведено 15 районних спортивно-масових заходів за участю військовослужбовців, працівників служби порятунку та правоохоронних органів.

За 2019 рік 26 чоловік виконали нормативи масових розрядів. Перший спортивний розряд – 6 чоловік, кандидат в майстри спорту України – 2, майстер спорту України – 2.

З метою розвитку неолімпійських видів спорту серед різних верств населення в районі проводяться змагання різного рівня з шахів, шашок, гирьовому спорту, спортивного орієнтування, пауерліфтингу.

Показники фінансування сфери фізичної культури і спорту з місцевого бюджету на олімпійські та не олімпійські види відносно (тис. грн.):

  •  

  За 2019 рік

  Позабюджетні кошти

  Неолімпійські види спорту

  39,386

  2,0

  Олімпійські види спорту

  110,521

  5,5

  Всього

  149,907

  7,5

 

Позабюджетні кошти залучаються для участі команд колективів фізкультури у змаганнях, на утримання спортивних споруд та придбання спортивного інвентарю.

Завершено ремонт приміщень 2-х роздягалень, 2-х санвузлів, освітлення спортивного залу Станично-Луганської районної ДЮСШ, Петропавлівською громадою було відремонтовано за грантові кошти приміщення спортивної зали Петропавлівського БК «Побєда», комунальною установою «Стадіон «Нива» розроблена проектно-кошторисна реконструкції замощення та баскетбольного майданчика.

КУ «Стадіон «Нива» закупив тренажерне обладнання для занять фітнесом на загальну суму 920,000 тис. грн.

У 2019 році до державного фонду регіонального розвитку подано проєкт «Реконструкція споруд КУ «Стадіон «Нива» Станично-Луганського району (баскетбольне поле, замощення) за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Центральна, буд. 22-б на суму 11001,426 грн.

 

ФІНАНСИ

 

Станично-Луганським управлінням Головного управління ДПС у Луганській області за 2019 рік мобілізовано по Станично-Луганському району до Зведеного бюджету 228 163,9 тис. грн., до Державного бюджету 106 659,7 тис. грн.

За 2019 рік до зведеного місцевого бюджету Станично-Луганського району мобілізовано всього доходів 388 040,5 тис.грн. У тому числі:

 • трансферти з державного бюджету (38,9 % в загальній сумі) – 151 700,1 тис.грн (базова дотація – 58 223,6 тис.грн; освітня субвенція – 60 610,7 тис.грн; медична субвенція – 32 865,8 тис.грн);

 • трансферти з обласного бюджету (34,4 % в загальній сумі) – 134 083,8 тис.грн;

 • власні доходи – 102 256,6 тис.грн. або 26,2 % від загальної суми надходжєень до місцевих бюджетів.

Перевиконання планових показників по власним надходженням до місцевих бюджетів склало 3 487,1 тис.грн або 3,5 %.

Видаткову частину загального фонду бюджету виконано у сумі 361 688,5 тис.грн. На державне управління спрямовано 32 730,2 тис.грн. На освіту – 140 365,9 тис.грн. На охорону здоров’я – 51 696,3 тис.грн. На соціальний захист та соціальне забезпечення – 109 187,4 тис.грн. На культуру та мистецтво – 14 114,6 тис.грн. На фізичну культуру та спорт – 3 450,4 тис.грн.

Із загальної суми видатків спрямовано на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 36 094,8 тис.грн або 10 %.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Організація роботи райдержадміністрації у 2019 році здійснювалась відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту райдержадміністрації, положень про структурні підрозділи райдержадміністрації та його апарату, Інструкції з діловодства.

Діяльність райдержадміністрації упродовж 2019 року відбувалась відповідно до річного та квартальних планів, затверджених розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Станом на 01 січня 2019 року відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2018 року № 121, гранична чисельність райдержадміністрації складала 178 одиниць, у тому числі апарат – 40, структурні підрозділи – 49, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – 14, управління соціального захисту райдержадміністрації – 51, фінансове управління райдержадміністрації – 15, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – 9.

Штатна чисельність ˗ 163 посади державної служби та 15 інших посад.

Фактична чисельність станом на 31 грудня 2019 року становила 125 осіб, у тому числі 115 – державних службовців.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 2 листопада 2019 року № 946 «Про оптимізацію структури та чисельності працівників районних державних адміністрацій, визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації» гранична чисельність райдержадміністрації стала 95 одиниць, у тому числі апарат – 16, структурні підрозділи – 30, управління фінансів – 10, управління соціального захисту населення – 39 одиниць.

В результаті проведення оптимізації структури та чисельності працівників райдержадміністрації довелося попередити про скорочення або зміну істотних умов праці 70 осіб. Погодились на роботу у нових умовах 30 осіб, а під скорочення потрапило та звільнено 40 працівників.

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

 

До складу району входять дві об’єднані територіальні громади, дві селищні ради, одна військово-цивільна адміністрація та одинадцять сільських рад, одна з яких знаходиться на тимчасово окупованій території. Адміністративно-територіальних одиниць 49, з них 2 селища міського типу і 47 сіл та селищ, з яких 4 знаходяться на тимчасово окупованій території.

Протягом 2019 року між селами та селищами району тривала робота по об’єднанню громад. Проведено сотні зустрічей, сходів, перемовин, на яких внесено безліч пропозицій, як до формату об’єднаних громад, так і до розташування інфраструктури на територіях об'єднаних громад. Напрацьовані пропозиції надані на розгляд обласної робочої групи з формування перспективного плану громад Луганщини. На останньому засіданні обласної робочої групи, яке відбулось 28 січня цього року, члени робочої групи одноголосно підтримали один з варіантів створення об’єднаних громад на території району. Згідно з цим варіантом, створюється три об'єднаних громади: Станично-Луганська, яка включає населені пункти Станично-Луганської селищної ради, Валуйської, Вільхівської, Комишненської сільських рад; Широківська, яка включає населені пункти Широківської, Чугинської, Гарасимівської, Розквітненської сільських рад та Красноталівської ОТГ; Нижньотеплівська, яка включає населені пункти Нижньотеплівської, Теплівської, Сотенської сільських рад та Великочернігівської ОТГ.

На даний час, узгоджений обласною робочою групою варіант Перспективного плану формування територій громад Луганської області, спрямовано до Кабінету Міністрів України для розгляду та погодження.

Зараз триває робота по розробці заходів з підтримки майбутніх ОТГ щодо підготовки їх до роботи в умовах прийняття на себе майже всіх функцій, які виконує райдержадміністрація.

В кожній громаді виникають свої проблемні питання, які стосуються підготовки матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу та ін.

Районна державна адміністрація надає допомогу майбутнім громадам у розробці проєкту Стратегії та Програми соціально-економічного розвитку громад.

Підсумовуючи хочу сказати, що команда районної державної адміністрації у своїй діяльності керувалась основним принципом – створити потужний фундамент росту в усіх галузях на наступні роки. Впевнений, що в 2020 році злагодженою та наполегливою працею досягнемо поставлених цілей для покращення життя громади району, як це і вимагає Президент України. Успішний результат соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району залежить від професійної, самовідданої роботи кожного із нас та поєднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості.