Прес-центр18 лютого 2019, 16:02

Досвід ефективного функціонування системи управління охороною праці Станично-Луганського міжрайонного управління водного господарства

Станично-Луганським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі – відділення) проведена робота із визначення базових підприємств району, які багато уваги приділяють системі управління охороною праці (далі – СУОП) на своїх підприємствах, як основній складовій системи управління підприємством в цілому. Одним із таких підприємств є Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (далі – підприємство).

У квітні 1988 року було засноване Станично-Луганське управління зрошувальних систем та наказом Держводгоспу України від 10.12.2004 № 315 його було перейменовано в Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства.

Основним видом діяльності підприємства згідно із КВЕД-01.61 є допоміжна діяльність у рослинництві. У межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства підприємство забезпечує вирішення питань у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом із місцевими органами виконавчої влади, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами на території Біловодського, Марківського, Міловського, Станично-Луганського районів Луганської області. Від імені Держводагенства здійснює виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності. На підприємстві працює 114 працівників, із них 37 жінок. До складу підприємства входять: Петропавлівська, Біловодьска та Станично-Луганська дільниці.

Робота підприємства в напрямі охорони праці, виробничої безпеки, навколишнього середовища є складовою частиною загальної діяльності підприємства і має пріоритетний характер.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві забезпечено функціонування СУОП, для чого розроблені і затверджені положення, інструкції, акти з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Робота з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці».

Керівництво роботою з управління охороною праці та відповідальність за її функціонування покладено на директора підприємства – Радченко С. Г., функції служби з охорони праці покладено на висококваліфікованого спеціаліста з багаторічним досвідом – Ніколенко Т. М.

Фахівець служби охорони праці підприємства працює відповідно до Положення про службу охорони праці Станично-Луганського міжрайонного управління водного господарства, керується у своїй роботі законодавством України про охорону праці, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, надає працівникам підприємства консультації з питань охорони праці, контролює своєчасність проведення навчання, всіх видів інструктажу з охорони праці, а також дотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та розділу «Охорона праці» колективного договору.

Для кожної професії (згідно зі штатним розписом), а також для робіт із підвищеною небезпекою, розроблені інструкції з охорони праці, які переглядаються у визначені законодавством терміни. На підприємстві розроблено та введено в дію 77 інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, а саме: інструкція з охорони праці для машиністів насосних станцій; інструкція з охорони праці для осіб, які працюють з вантажопідіймальними механізмами; інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту котельного обладнання тощо та 12 положень з питань охорони праці, а саме: «Положення про Систему управління охороною праці підприємства»; «Положення про службу охорони праці підприємства»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства» тощо.

Працівники під час прийому на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також із правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. При розробленні інструкцій з охорони праці для професій та видів робіт враховані всі технічні операції виробничого процесу та вимоги чинних законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, технічної документації тощо.

Керівник підприємства та його заступники, керівники структурних підрозділів, а також члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці проходять у встановленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці перед початком виконання посадових обов'язків та періодичну перевірку знань в Мелітопольській технічній школі Державного агентства водних ресурсів України. Керівництво підприємства залучає страхового експерта з охорони праці відділення до участі у процесі проведення навчання працівників підприємства, а також згідно із п. 3.9 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» до роботи комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Це говорить про сумлінний і якісний підхід до СУОП на підприємстві.

Для якісного проведення занять і перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві існує клас охорони праці, який обладнано сучасною наочною агітацією. З метою підвищення рівня знань працівників підприємством була придбана пошукова система нормативно-довідкового матеріалу з питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням, у повному обсязі забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно із нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.10.2009 № 169, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.11.2009 за № 1017/17033 НПАОП 0.00-3.08-09.

Працівники забезпечені костюмами із бавовни з водовідштовхувальним просоченням, черевиками шкіряними, рукавицями комбінованими, куртками на утепленій підкладці для роботи в холодну пору року.

Усі працівники проходять медичний огляд згідно із планом-графіком їх проведення. У 2018 році 100 % працівників пройшли медичний огляд та згідно із заключним актом медогляду допущені до роботи. До відділення надаються заключні акти про проходження медогляду та поіменні списки працівників, які підлягають медичному огляду, що дає можливість здійснення постійного контролю за своєчасним проходженням працівниками підприємства періодичних медоглядів, а також спостереження за динамікою стану здоров'я працівника в процесі його виробничої діяльності.

За ініціативи відділення на базі цього підприємства постійно проводяться конкурси професійної майстерності серед працівників підприємства на кращого фахівця з професії. Працівники підприємства кожного року беруть активну участь у проведенні заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці.

Інженер з охорони праці цього підприємства тісно співпрацює у проведенні профілактичної роботи зі страховим експертом з охорони праці відділення, постійно звертається за консультацією щодо вдосконалення СУОП підприємства для більш ефективного її функціонування.

Страховим експертом з охорони праці надані консультації щодо перегляду інструкцій з охорони праці, проведення медоглядів працівників певної категорії, розроблення комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємствах та профілактичних заходів і джерела їх фінансування тощо.

Представники цього підприємства постійно беруть участь у семінарах і нарадах за участю працівників і фахівців служб охорони праці інших підприємств, які проводяться за ініціативи відділення і на які поширюється вивчений позитивний досвід ефективного функціонування СУОП Станично-Луганського міжрайонного управління водного господарства. Цей досвід розповсюджено на семінарах із працівниками Новоайдарського районного територіального медичного об’єднання; працівниками КП «Станично-Луганське районне бюро технічної інвентаризації».

Уся ця щоденна та системна робота зі створення ефективного функціонування СУОП підприємства дає можливість звести до мінімуму ризики настання нещасних випадків на виробництві, виникнення професійних захворювань та зберегти життя та здоров’я працівників. Варто зазначити, що на цьому підприємстві нещасних випадків не траплялось, починаючи з 2015 року.

 

 

Страховий експерт з охорони праці

Станично - Луганському відділення

управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України у

Луганської області Є.І. Бутко